ELEMENTVÆGGE

Elementvægge er betonkonstruktioner udført i elementer. Udfordringerne og konstruktionens styrke ved elementvægge varierer, og det vil derfor oftest være muligt at differentiere tætning med 90-10 princippet. Dette princip dækker over at de fleste konstruktioners egen tætningsmæssige styrke varierer og såfremt det er en tætningsmæssig ”stærk” konstruktion så vil 90% af tætningsudfordringerne være at finde på 10% af konstruktionen. Det betyder, at det største fokus, når det omhandler vandtætning af elementvægge, beror på hvor konstruktionen er ”svag”, hvilket kan være støbeskel, elementsamlinger, rørgennemføringer, revner osv.

Kontakt os gerne

TÆTNINGSUDFORDRINGER / -MÅL
• Vandtætning
• Fugtisolering

KONSTRUKTIONSFORHOLD
• Type: betonkonstruktion
• Vægge: min. tykkelse, 20 cm.

VORES GENERELLE LØSNING
• Samlinger og andre CCP’ere tætnes
• Hele vægfladen påføres EcoProof Spray Grade (1 L/kvm)
• Efter membranens hærdning isoleres og fyldes til

RELATEREDE PRODUKTER
• Udv. primær tætning af elementfuger, revner og rørgennemføringer: Frankosil 1K / EcoProof 1K
• Vægflader generelt: EcoProof Spray Grade

SÆRLIGE OBS PUNKTER
• Ønskes membran på bundpladen, anbefales det at placere membranen på negativ siden. Kontakt os for info.
• Hvis der ikke isoleres skal membranløsningen beskyttes mod beskadigelse ifm. tilfyldning.

Kontakt os og få en 1:1 løsning

Enhver tætningsløsning har sine egne særlige OBS punkter og CCP’ere. Derfor bør du altid få din leverandør til at udarbejde en specifik 1:1 løsning til lige netop dit projekt – og ikke bare gå ud fra generelle produktdatablade, der er udarbejdet, før der var tænkt på netop DIT projekt.

Download dokumenter