Desmodur E – Injiceringsvæske

Kontakt os gerne

KATEGORI

 • Produktet er specielt udviklet til injicering i vandførende revner.
 • Condur Inject PU 4000 LV/ Desmodur E afgiver ingen sundhedsskadelige stoffer og er afprøvet og godkendt til brug i bl.a. drikkevandsbeholdere.
 • Injiceres med special udstyr.

INDHOLD

 • Condur Inject PU 4000 LV/Desmodur E er en 1-komponent polyisocyanatprepolymer på basis af MDI uden indhold af organiske opløsningsmidler.
 • Diphenylmethan – 4,4 – Diisocyanat.
 • Kræver særlig uddannelse før brug.

ANVENDELSESOMRÅDER

 • Condur Inject PU 4000 LV/Desmodur E er en tyndtflydende væske for injicering i fugtige og/eller bevægelige revner. Anvendes til tætning af vandførende revner i byggerier, svømmehaller, parkeringsdæk, dilatationsfuger under grundvandsniveau, rensningsanlæg, vandbeholdere.

EGENSKABER

 • Produktet er specielt udviklet til injicering i vandførende revner.
 • Pga. sin opbygning som prepolymer, hærder væsken op ved reaktion med fugtigheden i betonen til en elastisk tætningsmasse med gode vedhæftningsegenskaber.
 • Condur Inject PU 4000 LV/Desmodur E er indstillet med forsinkende hærdning for at opnå at materialet flyder ind i hulrummene.
 • Produktet ekspanderer 7 – 10 gange sin oprindelige volumen.
 • Derved sikres at det penetrerer ud i revnevidder ned til under 0,1 mm.

ARBEJDSMILJØ

 • Kræver epoxykursus.
 • Arbejdstilsynets bekendtgørelse om epoxyharpikser og isocyanater m.v. nr. 199 af 26 marts 1985 skal følges. Fra den 24. august 2023 kræves tilstrækkelig uddannelse før industriel eller professionel brug. Indeholder isocyanater.
 • Kontakt TCwaterstop.dk for instruktion i brugen, når krav til uddannelse er opfyldt.

SÆRLIGE OBS PUNKTER

 • Forhold skal være korrekte – særligt konstruktionens beskaffenhed er væsentlig.
 • Få altid en 1:1 løsning fra TCwaterstop.dk

Download dokumenter